Het keukentafelgesprek, wat is dat eigenlijk?

Wanneer u of een naaste hulp en ondersteuning nodig hebt, moet u dat aangeven bij de gemeente. In steeds meer gevallen wordt een gesprek gepland, waarin alle betrokkenen gaan kijken welke behoeftes er zijn en op welke manier de hulp kan worden ingezet. In het volgende artikel op de website van Zuster Jansen wordt uitgelegd wat een dergelijk ‘keukentafelgesprek’ precies inhoudt en wat u er van kunt verwachten.

Lees het volledige artikel via deze link.

keukentafel

Zoetermeer: Mantelzorgwaardering 2017

Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van Zoetermeer kunnen de mantelzorgwaardering voor 2017 aanvragen. De gemeente Zoetermeer laat hiermee haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers.

In 2017 bestaat de mantelzorgwaardering, naast de dag van de mantelzorg op 11 november , uit een éénmalige financiële waardering van €200,-. Er zijn een aantal criteria waar mantelzorgers aan moeten voldoen om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen:

  • De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont.
  • De mantelzorger verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden).
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder.

Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool.  De waardering voor jongeren bestaat uit een bioscoopbon, goed voor een bioscoopbezoek voor 2 personen.  Iemand aanmelden kan via de website  www.2becool.nl .

Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen via de website van ZoSamen: https://www.zosamen.nl/mantelzorgers.

Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt.

De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2017 is van 1 april 2017 tot en met 15 november 2017. De uitbetaling vindt plaats in week 50/51 (december) 2017.

Alphen a/d Rijn: film en nagesprek over zelfmoord (20 + 26 april)

Op do 20 en wo 26 april 19.00 uur vertoont het Parkvilla filmhuis in Alphen a/d Rijn i.s.m 113 Zelfmoordpreventie en GGZ Rivierduinen de film:

In het Hoofd van mijn Zusje

In het hoofd van mijn zusje is geregisseerd door Ingrid Kamerling. In deze poëtische en tegelijkertijd rauwe documentaire kruipt de filmmaakster in het hoofd van haar zus, die op 24-jarige leeftijd onverwacht een einde aan haar leven maakte. De beelden bewegen langs werkelijkheid en fantasie, onderbewustzijn, dromen en gedachten. Een ‘coming of age’-verhaal over de zoektocht naar identiteit. De zusjes leveren elk hun eigen strijd, maar is hun strijd wel zo verschillend? Geleidelijk vervagen de grenzen tussen de zussen, tot het punt dat we ze niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. In het hoofd van mijn zusje is een intiem portret van een hechte zussenband en een ode aan kwetsbaarheid.

De documentaire ging in première op het Nederlands Film Festival 2016 en maakte veel los in de Nederlandse en Italiaanse media. De film won zowel de jury- als de publieksprijs op het Perugia Social Film Festival in Italië en de ‘best documentary award’ op het International Film Festival Delhi.

Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/vivianvivianfilm of vivianvivian-film.com

Nagesprek

Na afloop van de documentaire is er omstreeks 20.00 uur een nagesprek.

Op do 20 april met een medewerker van 113 zelfmoordpreventie, nabestaande Ursula Kamerling (de moeder van de regisseur) en een ervaringsdeskundige o.l.v. Nellie Wilschut, preventiemedewerker bij GGZ Rivierduinen.

Op wo 26 april is er een nagesprek met de filmmaker Ingrid Kamerling, haar moeder en Jobs Steenhoven, huisarts en medewerker bij 113 Zelfmoordpreventie.

hoofdvanmijnzusje

Kaarten bestellen

Bestel uw kaarten a € 8,50 online via www.parkvilla.nl of via de kassa: 0172-49 37 37 (optie 2)
Adres Parkvilla: Cornelis Geellaan 2, Park Rijnstroom, 2406 JG Alphen aan den Rijn

Gratis online cursus omgaan met alzheimer

Help! Mijn oma heeft Alzheimer. Op het eerste gezicht leek het alsof mijn oma niet was veranderd. Langzaam aan veranderde er toch wat. Oma werd een beetje achterdochtig, vertelde steeds vaker over Duitse soldaten en wist vaak niet meer of zij al gegeten had. Maar hoe moest ik reageren?

De NTR ontwikkelde een korte cursus met tips over omgaan met Alzheimer. In de cursus worden situaties nagespeeld die een goed beeld geven van de dagelijkse werkelijkheid van Alzheimer-patiënten in hun omgeving.

Ga hier naar de gratis online cursus.

boom

Blog: Mantelzorg moet bespreekbaar worden gemaakt

Gerard Nederpelt, directeur van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, schreef een blog voor Jong en Veer.

“Nergens werken zoveel mantelzorgers als in de zorg: 1 op de 3 zorgt ook thuis voor een ander. Wat zijn de consequenties voor de sector? Gerard Nederpelt, directeur van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn: “Juist zorgmedewerkers worden de komende jaren nog meer belast. Mantelzorg moet daarom meer bespreekbaar worden gemaakt.”

Het is eerder de vrouw dan de man die thuis voor hulpbehoevende ouders of kinderen zorgt. In de thuiszorg, de ziekenhuizen of de GGZ is gemiddeld 80 procent van de medewerkers vrouw. “Dus in de zorgsector waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, heb je sowieso te maken met relatief veel medewerkers met mantelzorgtaken”, concludeert Nederpelt. “De komende jaren zal de druk op mantelzorgers alleen maar toenemen, omdat de overheid veel meer taken bij de burger legt. Dat betekent extra belasting voor zorgmedewerkers.”

Klik hier om het hele blog te lezen.

Belastingspecial voor mantelzorgers

In deze belastingspecial leest u informatie over de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016. Welke zorgkosten u kunt aftrekken en andere regelingen die voor u van belang zijn.

Klik hier: Belastingspecial def

(Bron: mezzo.nl)

money-1835_960_720

Zoetermeer: vacature zelfstandig werkend kok

Palet Welzijn heeft per direct in Zoetermeer een (tijdelijke) vacature voor beide wijkrestaurants:

Zelfstandig werkend Kok (m/v)
totaal voor gemiddeld 10 uur per week

Bekijk de hele vacature: Palet Welzijn vacature Zelfstandig werkende Kok!

Deel mantelzorgers geeft kwaliteit van leven onvoldoende

De belasting die mantelzorgers ervaren, heeft gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Mantelzorgers die zich weinig belast voelen, geven hun kwaliteit van leven een 7,0. Zwaarbelaste mantelzorgers beoordelen hun kwaliteit van leven met een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Mantelzorgers die zich weinig belast voelen, geven hun kwaliteit van leven een 7,0. Zwaarbelaste mantelzorgers beoordelen hun kwaliteit van leven met een 4,7. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een programma van zes belangenorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, PCOB, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, NOOM en Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Via  www.mijnkwaliteitvanleven.nl worden vragenlijsten uitgezet om te laten zien waar goede zorg om draait. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Zwaarbelast

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo:  ‘We zien dat een grote groep mantelzorgers, volgens het SCP bijna 90 procent, veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan, ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer dat de groep zwaarbelaste mantelzorgers hun kwaliteit van leven geeft, is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.’

Wilco Kruijswijk, projectleider Sociale Zorg bij Movisie: ‘Mantelzorgers en beroepskrachten ervaren de morele kanten van dilemma’s binnen de mantelzorg, maar spreken er vaak niet over. Daardoor praten betrokkenen soms langs elkaar heen.’ Lees meer >>

mantelzorg-fotolia-2

Intensieve en langdurige zorg

Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorg om meerdere redenen zwaar wordt. Ten eerste als een mantelzorger intensief, minimaal 25 uur per week, of langdurig, minimaal tien jaar, zorgt. Daarnaast kan mantelzorg ook zwaar worden als de zorg niet gedeeld kan worden met een ander of als een mantelzorger te maken heeft met regeltaken te maken krijgt met meerdere wetten en instanties.

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze ‘cocktail’ van drukmiddelen. Hoogendijk: ‘Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met te veel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.’

Tijdig hulp bieden

Daarnaast is het volgens Hoogendijk goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Regeldruk

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg volgens Mezzo eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zo veel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

(bron: Sophie van Hogendorp, zorgwelzijn.nl)

Wat staat er in de partijprogramma’s over mantelzorg?

Mantelzorg is een belangrijk thema, ook voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Mezzo zette daarom op een rij wat 11 politieke partijen zeggen over mantelzorg, om u te helpen bij uw keuze op 15 maart.

Klik daarom hier voor een overzicht van de partijen en hun visie op mantelzorg.

(bron: mezzo.nl)

Gemeente mag mantelzorg voor inwonende zoon niet verplichten

De gemeente Olst-Wijhe mag een moeder niet verplichten tot gratis mantelzorg voor haar inwonende, volwassen zoon die aan schizofrenie lijdt. Dat bepaalde de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle. Zo schrijft Stentor op 15 februari.

De zoon behoudt daardoor het recht op een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente had het pgb ingetrokken omdat die van mening was dat de moeder gratis zorg kon verlenen. De zoon zou alleen bij professionele hulp recht houden op zijn pgb. De bestuursrechter oordeelde daar anders over.

Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep al dat Gemeente Etten-Leur niet van een uitwonende dochter mag eisen dat zij onbetaald en als mantelzorger  het huishouden voor haar hulpbehoevende moeder doet.

Mezzo is blij met deze uitspraken. Onderzoek welke zorg de mantelzorger kan en wil bieden hoort bij het maatwerkgesprek (keukentafelgesprek). Maar het is belangrijk dat de gemeente mantelzorg niet verplicht, want iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen zorgen.

vonnis

(bron:mezzo.nl)