Ondersteuning voor studerende mantelzorgers

Studerende mantelzorgers kunnen bij hun studieadviseur terecht als zij in problemen dreigen te komen door de combinatie van studie en mantelzorg. Een studieadviseur kan dan op maat ondersteuning bieden. Bij studievertraging door mantelzorg kunnen studenten een beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling voor een financiële compensatie.

Dit blijkt uit een kamerbrief van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur Wetenschap) uit november 2016. Hierin geeft OCW aan dat persoonlijke omstandigheden zoals mantelzorgtaken een rol moeten spelen in de manier waarop de student behandeld wordt.

Kamervragen

Kamerlid Futselaar (SP) stelde 13 juni jl. Kamervragen aan het ministerie van OCW. Aanleiding was het onderzoek van de HvA naar jonge mantelzorgers van hogescholen en universiteiten. Jonge mantelzorgers mét zorgtaken verzuimen aanmerkelijk vaker op school (56%). Bij jonge mantelzorgers zonder zorgtaken is dit ‘slechts’ 22%. Lector Rick Kwekkeboom pleit voor het beter faciliteren van mantelzorgers door hoger onderwijsinstellingen.

Advies voor onderwijsinstellingen en gemeenten

Mezzo vindt het belangrijk dat ook jonge mantelzorgers zich erkend en ondersteund voelen, zodat zij naast het zorgen genoeg tijd hebben voor hun studie en hobby’s. Dit kan bereikt worden door te praten met jonge mantelzorgers over hun behoefte en het bieden van een passende oplossing.

Onderwijsinstellingen kunnen een onderwijscontract diversiteit afsluiten voor studenten die door familieomstandigheden klem komen te zitten. (Zoals onderwijscontract topsport, of studeren met een functiebeperking)

Gemeenten kunnen sturen op jonge mantelzorgvriendelijke scholen en ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers. Zij kunnen een steunpunt mantelzorg hier opdracht voor geven.

Signalen

Minister Jet Bussemaker vindt dat er geen signalen zijn die wijzen op structureel onvoldoende ondersteuning door hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen. Zij vindt wel dat de instellingen alert moeten zijn dat zij voldoende ondersteuning en flexibiliteit bieden aan studerende mantelzorgers. Dat schrijft de minister in haar reactie op Kamervragen van Futselaar (SP) over de combinatie studie en mantelzorg.

Meer informatie

bron: www.mezzo.nl

5 speerpunten mantelzorg voor de gemeenteraadsverkiezingen

Mantelzorg is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mezzo stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt politieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Mezzo vraagt in dit pamflet aandacht voor de volgende punten:

  • Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
  • Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
  • Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
  • Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur

Help het pamflet verspreiden

Lokale politieke partijen werken deze zomer aan hun verkiezingsprogramma’s. Daarom brengt Mezzo juist nu de speerpunten mantelzorg onder de aandacht van de politieke partijen. Helpt u ook mee deze speerpunten te verspreiden? Zodat mantelzorgers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passende ondersteuning.

Wilt u meer weten?

(bron: www.mezzo.nl)

Training ‘opgroeien met ziekte en zorg’ voor professionals

Jonge mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als mantelzorger of maken dit niet altijd kenbaar, omdat ze geen uitzondering willen zijn.

In je werk kun jij direct of indirect te maken krijgen met jonge mantelzorgers. Weet jij altijd wie er jonge mantelzorger zijn? En als je dit weet, hoe besteed je hier dan aandacht aan in jouw werk? Ken je de signalen van overbelasting en ben je op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers? 2BeCool biedt een gratis training aan voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren tot 24 jaar.

Deze training bestaat uit een korte e-learning module en 2 bijeenkomsten. In de bijeenkomsten staat het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal in een interactief programma. Wie zijn jonge mantelzorgers? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe ziet de gezinssituatie eruit? (Her)ken jij de signalen van (over)belasting van jonge mantelzorgers? Hoe kun jij jonge mantelzorgers in je werk ondersteunen? Dit zijn vragen waar we tijdens de training dieper op in zullen gaan.

Aanmelden
De training wordt in Gouda, Zoetermeer en Waddinxveen georganiseerd.  Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. Deelname aan de training is gratis, echter niet vrijblijvend. Je kunt je aanmelding tot drie weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Daarna wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Zo zorgen we ervoor dat de beschikbare plaatsen optimaal bezet zijn. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Bekijk de data en meld je aan via de onderstaande link.

Ga naar de website van 2becool om je in te schrijven.

Druk op werkende mantelzorger stijgt!

Jaarlijks voert de stichting Werk&Mantelzorg een onderzoek uit onder werkende mantelzorgers. Opmerkelijke feiten en cijfers uit de periode 2014-februari 2017: het aantal werkende mannen met zorgtaken is gestegen van 1 op de 9 (2012) naar 1 op de 7 (2017).Vrouwen zijn aanzienlijk meer flexibele werktijden gaan werken: van 27% naar 42%.

Bekijk alle resultaten hier.

Mantelzorger gezocht voor de rubriek ‘ik ben mantelzorger’ van Vierstroom Magazine.

Oproep:

Voor de volgende uitgave van Vierstroom Magazine (matdatum vanaf 12 oktober 2017) ben ik weer op zoek naar een mantelzorger voor de rubriek Ik ben mantelzorg.

Weet jij iemand die ik kan benaderen? Het thema van dit magazine is wonen. Wellicht ben of ken jij een mantelzorger waarbij degene waarvoor mantelzorg wordt verleent in een mantelzorgwoning in de tuin woont, of in een kangoeroewoning (https://zowilikwonen.obvion.nl/orienteren-tot-beslissen/kangoeroewoning/ ), of ……

Mail me dan direct via E.vanZuidam@vierstroom.nl

Groeten,

Esther van Zuidam (Vierstroom)

 

Zoetermeer: Workshop ‘Parkinson en de Naaste’ (3 oktober)

De workshop vindt plaats op 3 oktober om 13.00 uur. De exacte locatiegegevens ontvangt u na inschrijving, 2 weken voorafgaand aan de workshop. Deze workshop is exclusief voor partners en mantelzorgers en is niet toegankelijk voor de patiënt.

Als uw partner of naaste de diagnose Parkinson krijgt, is dat een hele schok en verandert er voor u ook het nodige. U wordt daardoor mantelzorger, omdat uw partner of naaste hulp en zorg nodig heeft. Mantelzorg verloopt vaak goed, maar vormt ook een grote belasting. Daarom is steun voor de mantelzorger belangrijk. Niet omdat u zwak bent, maar omdat u sterk wilt blijven!

Daarom ook heeft de Parkinson Vereniging het Zorgboek ‘Parkinson(ismen) en de naasten’ gemaakt: een boek met praktische tips over verzorging en aanvragen van regelingen. Maar ook met tips over hoe u als mantelzorger zelf fit en gezond kunt blijven en daardoor de zorg voor uw naaste beter kunt volhouden.

Om er voor te zorgen dat de informatie uit het zorgboek in de praktijk toegepast kan worden, biedt de Parkinson Vereniging de workshop ‘Parkinson en de naasten’ aan.

Onderwerpen die tijdens deze pilotworkshop aan bod komen zijn:

Parkinson: de verschillende verschijningsvormen en de psychische gevolgen.

De veranderende relatie: hoe daarmee om te gaan? Met name met de psychische gevolgen. Hoe en wat vertel ik mijn omgeving?

Steun en hulp: waar kunt u die vinden? Hulp durven vragen en aannemen. Grenzen stellen: hoe doet u dat?

Zorg voor uzelf: er alleen voor staan. Hoe blijft u in balans en voorkomt u opgebrand te raken?

Werkwijze

In de workshop is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, worden korte inleidingen gegeven en wordt gewerkt met opdrachten en oefeningen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de workshop en de kosten op de website van de Parkinson Vereniging: https://www.parkinson-vereniging.nl/wat-doen-wij/trainingen-en-cursussen/workshop-parkinsonismen-en-de-naasten-3-oktober-zoetermeer/

Zoetermeer: Mantelzorgcafé ‘Niet-aangeboren Herstenletsel’ (18 juli)

ZoSamen organiseert op dinsdag 18 juli van 10.00-12.00 uur een Mantelzorgcafé over Niet-aangeboren Hersenletsel . Je bent deze ochtend van harte welkom in de zaal achterin lunchcafé De Zoetelaar, Dorpsstraat 99 te Zoetermeer.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar kennen ook veel overeenkomsten. Mirjam de Koster van Sophia Revalidatie spreekt over de (on)zichtbare gevolgen van NAH voor de familie en naasten. Vanuit ZoSamen is een coördinator mantelzorg aanwezig en er is ruimte voor het bespreken van ervaringen.

Het Mantelzorgcafé is gratis, bedoeld voor mensen die intensief zorgen voor iemand in hun gezin, familie of vriendenkring die (chronisch) ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Heb je interesse in dit thema, meld je dan aan met naam, postcode en telefoonnummer op E registratie@zosamen.nl

 

Gezocht: vrijwilligers voor ondersteuning Thuis in Midden Holland!

Je familie en vrienden verzorgen je zo goed als het kan, maar dat valt niet altijd mee. Als het levenseinde nadert en de zorg intensiever wordt, kunnen zij fysiek en emotioneel overbelast raken. Of misschien is uw sociale kring klein of kunnen mensen om je heen door omstandigheden niet bijspringen. Vrijwilligers kunnen veel voor jouw en je naasten betekenen. Samen met de mantelzorgers maken zij je leven zo aangenaam mogelijk. Vrijwilligers staan onder leiding van professionele coördinatoren en zijn opgeleid aan de academie VPTZ Nederland. De VPTZ-academie Midden Holland verzorgt voortdurend na- en bijscholing.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger: hij/zij vult uw sociale netwerk aan, is erin getraind zich aan je wensen en behoeften aan te passen, doet niets ongevraagd, is bij je als je mantelzorger werkt, een boodschap doet of slaapt, ondersteunt en verricht eenvoudige zorgtaken en geeft jouw en je naasten rust in uw laatste levensfase.

Thuis sterven kan als degene die voor je zorgt tijdig steun krijgt; vrijwilligers stemmen de ondersteuning af op jouw behoeften en wensen en op die van uw mantelzorgers. Als je huis een wooncentrum is, kunt u ook op onze hulp rekenen. U hoeft geen moment alleen te zijn.

Wij zijn er voor iedereen met een levensverwachting van drie maanden of korter. Vrijwilligers zijn beschikbaar 7 dagen per week, overdag en in overleg ook ’s nachts, aantal uren in overleg. Wij werken nauw samen met de transferverpleegkundigen van het Groene Hart ziekenhuis, de huisartsen en thuiszorgmedewerkers.

Je wordt goed voorbereid! De training staat gepland op 28 en 29 juni a.s. Is je belangstelling gewekt? Maak dan een afspraak met ons op 0182-358199

Per 1 juni heet ZOG MH voortaan stichting KernKracht!

Vanaf 1 juni heet ZOG MH (Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland) Stichting Kernkracht.

Bekijk de nieuwe website hier!

KernKracht-GoudaFONTS

Mantelzorger op vakantie. Kan dat?

Wie voor een ander zorgt, is zo nu en dan hard aan vakantie toe. Maar hoe moet dat dan? Als mantelzorger kunt u uw partner of ouder toch niet alleen laten?

Mantelzorgen houdt u langer vol als u er soms even tussenuit kan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar er zijn ook andere manieren, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo’n tijdelijke overname van zorg met als doel om u een adempauze te geven noemen we ‘respijtzorg’.  Hoe u tijdelijke opvang regelt, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt, valt.

Lees het hele artikel op de website ikwoonleefzorg.nl

mantelzorgboete